Koronar Arter Bypass Greft Cərrahiyyəsindən Sonra Otuz İllik Ölüm

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Klinik Epidemiologiya Bölməsindən (KA, EH-P., MS, TM, LP, HTS), Kardiologiya Bölməsindən (KA, HEB) və Kardiyotorasik Cərrahiyyə Bölməsindən (PHN), Orhus Universiteti Xəstəxanası, Skejby, Danimarka.

Mücərrəd

Fon-

Koronar arter baypas grefti (CABG) əməliyyatından sonra uzun müddətli ölüm haqqında məlumatlar azdır. CABG əməliyyatı və ümumi populyasiya müqayisə kohortu keçirən xəstələrin qısa və uzun müddətli ölümlərini araşdırdıq.

Metodlar və Nəticələr -

Danimarka qeydlərindəki məlumatları əlaqələndirərək, 51 307 CABG xəstəsi və ümumi əhalidən yaş, cinsiyyət və təqvim ilinə (1980–2009) uyğun gələn 513 070 fərd üzərində ölkə miqyasında əhali əsaslı bir kohort tədqiqatı apardıq. Ölüm riski, təcrid olunmuş CABG əməliyyatı keçirən xəstələrdə ümumi əhaliyə nisbətən daha yüksək idi, xüsusən 0-30 gün ərzində (3.2% ilə müqayisədə 0.2%), 11-20 il (51.1% qarşı 35.6%) və 21-30 yaş arası (62.4) % qarşı 44.8%), lakin 31-364 gün ərzində (2.9% qarşı 2.4%) və ya 1 ildən 10 ilədək (30.7% ilə 25.8% arasında) əhəmiyyətli dərəcədə yüksək deyil. İzolyasiya edilmiş CABG əməliyyatı üçün 30 günlük düzəlişli ölüm nisbəti 13.51 idi (95% etibar intervalı [CI], 12.59-14.49). 31 ilə 364 gün arasında və 1 ilə 10 il arasında, təcrid olunmuş CABG cərrahiyyə qrupu, ümumi populyasiya müqayisə qrupuna nisbətən bir qədər yüksək ölüm nisbətinə malik idi.düzəliş edilmiş ölüm nisbətləri sırasıyla 1.15 (95% CI, 1.09-1.21) və 1.09 (95% CI, 1.08-1.11). 11-20 il və 21-30 yaş arasında, düzəliş edilmiş ölüm nisbəti 1.62 (95% CI, 1.58-1.66) və 1.76 (95% CI, 1.62-1.91) idi. 30 gün ərzində CABG xəstələrində ümumi populyasiya müqayisə qrupunun üzvlərinə nisbətən miyokard infarktı, ürək çatışmazlığı və ya vuruşdan ölmə riski 25, 26 və 18 qat daha yüksək idi. Başlanğıc risk qruplarına görə mütləq ölüm nisbətlərində əhəmiyyətli heterojenlik tapdıq.miokard infarktı, ürək çatışmazlığı və ya vuruşdan ölüm riski, ümumi populyasiya müqayisə qrupunun üzvlərinə nisbətən 18 qat daha yüksəkdir. Başlanğıc risk qruplarına görə mütləq ölüm nisbətlərində əhəmiyyətli heterojenlik tapdıq.miokard infarktı, ürək çatışmazlığı və ya vuruşdan ölüm riski, ümumi populyasiya müqayisə qrupunun üzvlərinə nisbətən 18 qat daha yüksəkdir. Başlanğıc risk qruplarına görə mütləq ölüm nisbətlərində əhəmiyyətli heterojenlik tapdıq.

Nəticələr -

Təcrid olunmuş CABG kohortu, xüsusilə əməliyyatdan 30 gün və 10 il sonra, ümumi əhali müqayisə qrupuna nisbətən daha yüksək ölüm nisbətinə malik idi.

Giriş

NƏ BİLİNİR

Koroner arter baypas greft əməliyyatı ən çox görülən ürək əməliyyatı prosedurlarından biridir.

Ümumi əhali ilə müqayisədə koronar arter baypas greft əməliyyatı keçirən xəstələr arasında qısa və uzun müddətli ölüm halları haqqında məlumatlar azdır.

İŞLƏYƏNLƏR NƏ ƏLAVƏ EDİR

Ümummilli əhali əsaslı bu kohort araşdırması, təcrid olunmuş koronar arter greft cərrahiyyəsi kohortunun ümumi populyasiya müqayisə kohortundan daha yüksək qısamüddətli və uzun müddətli ölüm nisbətinə malik olduğunu göstərdi.

Əməliyyatdan sonrakı ilk 30 gündə və 11 ilə 20 ilə 21-30 arasında risk əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldi.

Əməliyyatdan 10 il sonra artan risk, koronar arter grefti çatışmazlığı və ya işemik ürək xəstəliyinin inkişafı ilə izah edilə bilər.

Koroner arter baypas grefti (CABG), dünyada ən çox edilən ürək cərrahiyyəsi əməliyyatlarından biridir. 1 CABG, iskemik ürək xəstəliyi olan xəstələrdə simptomları aradan qaldırmaq və ölüm riskini azaltmaq üçün>40 ildir istifadə edilmişdir. 2 Həm arterial, həm də venoz greft materiallarından istifadə olunur və müxtəlif cərrahi üsulların tətbiqi xəstənin nəticələrinə təsir göstərə bilər. 3

CABG əməliyyatından sonra uzunmüddətli ölümləri (≥20 il) araşdıran araşdırmaların nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. 4-10 Nəticələri kiçik nümunə ölçüsü (

CABG əməliyyatı keçirən xəstələrdə qısamüddətli və uzunmüddətli ölüm hallarını araşdırdıq və ölümlərini ümumi populyasiya müqayisə kohortu ilə müqayisə etdik. Bu cür məlumatlar CABG əməliyyatından sonra uzunmüddətli klinik gedişi başa düşmək və əməliyyatdan sonrakı ölümün qarşısını almaq üçün lazımdır.

Metodlar

İşin Dizaynı və Qurulması

1 Yanvar 1980 və 31 Dekabr 2009 tarixləri arasında ilk dəfə CABG əməliyyatı keçirmiş Danimarka əsilli xəstələrin ölkə daxilində əhaliyə əsaslanan bir kohort araşdırması apardıq (6 925 032 sakininin məcmu əhalisi). 16 Bütün Danimarka sakinləri, ürək cərrahiyyəsi də daxil olmaqla, ümumi pratisyenler və xəstəxanalar tərəfindən təmin edilən universal vergi dəstəyi olan sağlamlıq xidmətlərindən pulsuz istifadə edə bilərlər. Doğum və ya immiqrasiya zamanı, bütün sakinlərə milli qeydiyyat məlumatlarının əlaqələndirilməsinə imkan verən unikal identifikasiya nömrəsi verilir. 16

CABG Cərrahiyyə Xəstələri

Eşzamanlı qapaq əməliyyatı ilə və ya olmadan ilk dəfə CABG əməliyyatı keçirən bütün xəstələr Danimarka Milli Xəstə Reyestrindən (DNPR) müəyyən edilmişdir. 17 Eşzamanlı qapaq əməliyyatı, CABG əməliyyatına qəbul tarixindən 30 gün əvvəl və 30 gün sonra edilən hər hansı bir qapaq əməliyyatı olaraq təyin edilmişdir. Yenidən əməliyyat edilən xəstələrə senzura qoyulmadı, çünki təkrar əməliyyat uzunmüddətli nəticənin səbəbli yolunda olacaq. DNPR-də cərrahiyyə, 1 Yanvar 1996-cı ilə qədər Danimarka Cərrahi Prosedur və Terapiya Təsnifatına və bundan sonra Nordic Tibbi-Statistika Komitəsinə (NOMESCO) Cərrahi Prosedurların Təsnifatına görə kodlaşdırılmışdır. 17 Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatınauyğun olaraq kodlaşdırılmış qəbul/boşalma və boşalma diaqnozlarının tarixlərini topladıq, 1993 -cü ilin sonuna qədər Səkkizinci Reviziya və Beynəlxalq Xəstəliklərin Təsnifatı, Ondan sonra Revizyon. DNPR 1977 -ci ildən bəri Danimarka xəstəxanalarından axıdılması qeyd edir. 17 Əməliyyat kodları və Beynəlxalq Xəstəliklərin Təsnifatkodları Məlumat Əlavəsindəki I – V Cədvəllərdə verilmişdir.

Ümumi Əhali Müqayisəsi Kohortu

Danimarka Mülki Qeydiyyat Sistemindən təsadüfi olaraq seçilən və dəyişdirilməsi ilə uyğunlaşdırılan hər bir CABG xəstəsi üçün 10 nəfərdən ibarət ümumi populyasiya müqayisə qrupu yaratdıq (yəni ümumi əhali müqayisə qrupundan olan şəxslər>1 CABG xəstəsi ilə uyğunlaşdırıla bilər), CABG əməliyyatının cinsi və təqvim ili. 16 İndeks tarixi CABG cərrahiyyəsinə müraciət tarixi idi. Ümumi əhali müqayisə qrupunun üzvləri üçün uyğunlaşma tarixi indeks tarixi olaraq təyin edildi. Daxil edildikdən sonra CABG əməliyyatı keçirilmiş şəxslər məlumatlı senzuradan qaçmaq üçün ümumi populyasiya müqayisə qrupunda saxlanılırdı.

Covariates

Yaş, cinsiyyət, cərrahiyyə təqvim dövrü, əvvəlki perkutan koronar müdaxilə və 1977 -ci ildən indeks tarixinə qədər diaqnoz qoyulan aşağıdakı xəstəliklər haqqında məlumatlar əldə etdik: miokard infarktı, konjestif ürək çatışmazlığı, hipertansiyon, hiperkolesterolemiya, aralıq klaudikasiya, vuruş, xroniki ağciyər xəstəliyi , ülser xəstəliyi, şəkərli diabet, xroniki böyrək xəstəliyi, ağır qaraciyər xəstəliyi, piylənmə, sətəlcəm, venoz tromboembolizm və xərçəng. Həm stasionar, həm də ambulator xəstəxana təmaslarını əhatə edən bu diaqnozlar haqqında məlumatlar DNPR -dən toplandı və Beynəlxalq Xəstəliklər Təsnifatındanistifadə etdik.Ürək çatışmazlığı və miokard infarktı istisna olmaqla, Charlson Komorbidite İndeksi puanlarını hesablamaq üçün Məlumat Əlavəsindəki Cədvəl IV -də verilmiş kodlar (çünki CABG əməliyyatı tələb edən ürək xəstəlikləri ilə əlaqəli olmayan xəstəlikləri tənzimləmək niyyətindəyik). 4 xəstəlik səviyyəsini təyin etdik: 0 bal, normal; 1 bal, orta; 2 bal, ağır; və ≥3 bal çox ağırdır.

Nəticələr

Son nöqtə, Vətəndaş Qeydiyyatı Sistemindən əldə edilən bütün səbəbli ölümlər idi. 16 Bundan əlavə, ölüm səbəbləri Danimarka Ölüm Səbəbləri Reyestrindən alındı. 18

Statistik təhlil

CABG xəstələri və ümumi populyasiya müqayisə kohortunun üzvləri, indeks tarixindən ölüm tarixinə, mühacirətə, 31 Dekabr 2012 ya da 30 illik təqibə qədər, hansının birinci gəldiyinə qədər izlənildi. CABG xəstələri üçün ölüm riskini və ümumi əhali müqayisə qrupu üçün Kaplan -Meier metodundan istifadə etdik. Standartlaşdırılmış (yaşa və cinsə görə) 100000 əhaliyə 5 illik fasilələrlə CABG nisbətləri və 1000 adam-il üçün standartlaşdırılmış ölüm nisbətləri 2000-ci ildə CABG xəstələri istifadə edərək hesablandı. Standartlaşdırılmış ölüm riskləri qrafik olaraq təsvir edilmişdir. Ölüm nisbətlərinin (MRR) bir ölçüsü olaraq təhlükə nisbətlərini hesablamaq üçün Cox nisbi təhlükələr reqressiya təhlili istifadə edilmişdir. Təkrarlanan oyunları hesablamaq üçün tezlik çəkilərindən istifadə etdik. Şərti ölüm nisbətlərini 30 gün, 31 gündən 1 ilə qədər hesabladıq.1 ilə 10 il, 11-20 il və 21-30 yaş. Ölüm səbəblərinin təhlilində rəqabət aparan ölüm səbəbləri senzura olaraq qəbul edildi və səbəbə görə MRR-lər təxmin edildi. Təhlükələrin nisbətliliyi log log sahələri istifadə edərək qrafik olaraq sınaqdan keçirildi və təhlil edilən müddətlərdə fərziyyənin yerinə yetirilmədiyinə dair heç bir dəlil tapmadıq.

Çox dəyişkən analizdə, uyğunlaşan faktorlara və Charlson Komorbidite İndeksi skorlarına görə düzəlişlər etdik. Cinsiyyət və yaş kateqoriyalarına, CABG əməliyyatı ilə əlaqədar distal anastomozların sayına (iskemik ürək xəstəliyinin şiddətini əks etdirən), əvvəlki perkutan koronar müdaxiləyə görə təyin olunan xəstələrin alt qruplarında uyğunluğu və ölüm nisbətini həll etdiyimiz təbəqələşmiş analizlər apardıq. -xəstəxanada yeni başlayan ilk dəfə vuruş (bu analiz üçün indeks tarixi boşalma tarixi olaraq təyin edildi və xəstələrin diri-diri buraxılması tələb olundu) və reoperativ CABG əməliyyatı (reoperativ CABG-nin qəbul tarixinə uyğun olaraq sonrakı yeni uyğunluqla) cərrahiyyə). Şəkərli diabet, ürək çatışmazlığı, hipertansiyon,kronik obstruktiv ağciyər xəstəliyi, obezite, əvvəlki miokard infarktı və Charlson Komorbidite İndeksi puanları. Kiçik xəstələrin ( 55 yaşdan fərqli səbəblərdən CABG əməliyyatı ala biləcəyini nəzərə alaraq, 55 yaşdan kiçik xəstələr istisna olmaqla əsas təhlili təkrarladıq. Nəticələrimizi risk qruplarına görə təbəqələşdirdik. Bu analiz üçün hər bir fərdin risk skoru hesab edilən Cox modelindən hər bir fərd üçün xətti proqnozlaşdırıcı (log təhlükə nisbəti) hesabladıq. Vaxt keçdikcə hər qrup üçün ortalama risk skorunu da hesabladıq. Bütün statistik təhlillər SAS 9.2 versiyası (SAS İnstitutu, Cary, NC) istifadə edilərək aparılmışdır. Danimarka qeydiyyat məlumatlarından istifadə edilən tədqiqatlar, etik komitənin təsdiqini və ya xəstələrin məlumatlı razılığını tələb etmir.Tədqiqat Danimarka Məlumat Qoruma Agentliyi tərəfindən təsdiqləndi (qeyd nömrəsi: 1-16-02-1-08).

Nəticələr

CABG əməliyyatı keçirilmiş cəmi 51 307 xəstə araşdırmaya daxil edildi. Bunlardan 47 415 -də (92%) yalnız CABG əməliyyatı, 3892 -də (8%) CABG və qapaq əməliyyatı birləşdirilmişdir. Standartlaşdırılmış CABG dərəcəsi 2000-2004 -cü illərdə pik nöqtəsi ilə zamanla artdı (Məlumat Əlavəsindəki Cədvəl VI). Qapaq əməliyyatı ilə və ya olmadan CABG əməliyyatı keçirmiş xəstələr üçün orta yaş 65 (dördüncü interval, 58-72) il idi (Cədvəl 1). CABG əməliyyatı keçirən xəstələrin azlığı qadınlar idi. Hər hansı bir CABG proseduru keçirən xəstələr üçün median təqib müddəti 8.9 (dördillik interval, 5.1-13.0) il idi. CABG kohortunda olan xəstələr, ümumi populyasiya müqayisə qrupunun üzvlərinə nisbətən daha çox komorbid xəstəliklərə daha çox rast gəlinirdi (Cədvəl 1).

Cədvəl 1.CABG Cərrahiyyə Xəstələrinin və Ümumi Əhali Müqayisəsi Kohortunun üzvlərinin xüsusiyyətləri

Məlumatlar rəqəmlərlə təqdim olunur (%). CABG, koronar arter bypass greftini göstərir; IQR, dörddəbir aralığında; və PCI, perkutan koronar müdaxilə.

* Xəstəlik kateqoriyalarında Charlson Xəstəlik İndeksi 0 (normal), 1 (orta), 2 (ağır) və ≥3 (çox ağır) balları əsas götürülmüşdür.

Ölüm

30 gün ərzində təcrid olunmuş CABG əməliyyatı keçirmiş xəstələr üçün ölüm nisbəti ümumi populyasiya müqayisə kohortundan (0.2%) daha yüksək idi (Cədvəl 2 və Şəkil 1). Bu, 13.51 (95% etibar intervalı [CI], 12.59-14.49) düzəldilmiş 30 günlük MRR verdi. 30 gün sağ qalan təcrid olunmuş CABG cərrahiyyəsi xəstələri üçün 31-364 günlük ölüm riski ümumi müqayisəli kohortdan (2.9% qarşı 2.4%) yalnız bir qədər yüksək idi və çox dəyişkənlikdən sonra MRR 1.15 (95% CI) , 1.09-1.21; Cədvəl 2).

Cədvəl 2.CABG Cərrahiyyəsi Edilən Xəstələr və Ümumi Populyasiya Müqayisəsi Kohortu üzvləri arasında Ölüm Riski (%), Standart Ölüm Oranı və MRRs, 1980-2009

CABG, koronar arter bypass greftini göstərir; CI, güvən intervalı; və MRR, ölüm nisbəti nisbəti.

* 2000-ci ildə CABG olan xəstələrin yaş və cinsiyyət bölgüsünə görə standartlaşdırılmışdır. Oranlar 1000 adam-il üçün hesablanır.

† Uyğunlaşan faktorlara (yaş, cinsiyyət, CABG əməliyyatının təqvim ili) uyğunlaşdırılmışdır.

Factors Uyğunlaşan amillər və Charlson Comorbidity indeksi hesabına uyğunlaşdırılmışdır.

Şəkil 1.Koronar arter baypas greft əməliyyatı sonrası xəstələr və ümumi əhali müqayisə kohortu üçün 0 ilə 30 illik ölüm əyriləri. CABG, koronar arter bypass greftini göstərir.

İzolyasiya olunmuş CABG əməliyyatından 1 ildən 10 il sonra xəstələr üçün ölüm nisbəti ümumi əhali ilə müqayisədə bir qədər yüksək idi (Cədvəl 2 və Şəkil 1). Bu dövrdən sonra, təcrid olunmuş CABG əməliyyatı olan xəstələr arasında ölüm nisbətinin ümumi əhali ilə müqayisədə artdığını gördük (11-20 il: 51.1% qarşı 35.6% və 21-30 yaş: 62.4% qarşı 44.8%). Çox dəyişkən analiz, indeks tarixindən sonra 1 ilə 10 il və sırasıyla 11-20 il ərzində 1.09 (95% CI, 1.08-1.11) və 1.62 (95% CI, 1.58-1.66) təcrid olunmuş CABG cərrahiyyəsi üçün MRR -lər əldə etdi. 21-30 illik MRR 1.76 idi (95% CI, 1.62-1.91). Birləşdirilmiş CABG və qapaq əməliyyatı olan xəstələr, izləmə boyunca ümumi əhali ilə müqayisədə yüksək ölüm nisbətinə sahib idi. 55 yaşdan kiçik xəstələr xaric edildikdən sonra əsas tapıntılar dəyişməz olaraq qaldı.Mütləq nisbətlər fərqli risk qruplarına görə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi (Məlumat Əlavəindəki Şəkil I). Ortalama risk skoru zamanla azaldı, bu da əhalinin zamanla dəyişdiyini göstərir.

Ölüm səbəbi

30 günlük ölüm səbəblərinin təhlili göstərdi ki, CABG xəstələrində ümumi əhali qrupuna nisbətən 25, 26 və 18 dəfə miyokard infarktı, ürək çatışmazlığı və ya vuruşdan ölüm nisbəti ( Cədvəl 3).

Cədvəl 3.İzolyasiya olunmuş CABG Cərrahiyyəsindən Sonra Xəstələr və Ümumi Əhali Müqayisəsi Kohortu üzvləri arasında 0- 30 Günlük Ölüm Nedenleri

CABG, koronar arter bypass greftini göstərir; CI, güvən intervalı; və MRR, ölüm nisbəti nisbəti.

* 2000-ci ildə yaş və cins bölgüsünə görə standartlaşdırılmışdır. Qiymətlər hər 1000 nəfər-il üçün hesablanır.

† Tədqiqat dizaynına görə yaşa, cinsiyyətə və təqvim müddətinə uyğunlaşdırılmışdır.

Study Yaş, cins və təqvim müddətinə görə işin dizaynına və Charlson Komorbidite İndeksi hesabına uyğun olaraq düzəldilmişdir.

Stratifik analizlər

MRR -lər

Cədvəl 4.CABG Cərrahiyyəsi Alınan Xəstələr üçün Ölüm Riski (%) və Yaş Kateqoriyalarına və Cinsinə görə Ümumi Əhali Müqayisəsi Kohortu ilə müqayisədə CABG Xəstələri üçün Düzəldilmiş MRRs, 2000-2009

CABG, koronar arter bypass greftini göstərir; CI, güvən intervalı; və MRR, ölüm nisbəti nisbəti.

* * Yaş, cinsiyyət və Charlson Eşlik Xəstəliyi İndeksi hesabına görə düzəldilmişdir (təbəqələşən dəyişən istisna olmaqla).

† Təxmini hesablamalar üçün kifayət deyil.

Cədvəl 5.Distal Anastomozların sayı, Əvvəlki PCI, Xəstəxanada vuruş və Təkrar CABG Cərrahiyyəsi ilə Ümumi Populyasiya Kohortu (İstinad) ilə müqayisədə təcrid olunmuş CABG Cərrahiyyəli Xəstələr üçün Ölüm Riski (%) və Tənzimlənmiş MRR-lər

CABG, koronar arter bypass greftini göstərir; CI, güvən intervalı; MRR, ölüm nisbəti nisbəti; PCI, perkutan koronar müdaxilə.

* 1996 -cı ildən 2009 -cu ilə qədər olan məlumatlar. Xəstələrin 381/35 994 -ü (1%) üçün distal anastomozların sayı təyin oluna bilmədi.

† Yaşa, cinsiyyətə, təqvim ilinə və Charlson Eşzamanlılıq İndeksi skoruna görə düzəldilmişdir.

Ölüm meylləri

1990-2009-cu illər arasında standartlaşdırılmış 30 gün və 31 gündən 10 ilədək ölüm nisbətləri dəyişməz olaraq qaldı (Şəkil 2). 1990-cı illərin əvvəllərində cüzi bir artım istisna olmaqla, 10 illik ölüm nisbətləri zamanla sabit qaldı. Düzəliş edilmiş MRR 30 gün, 31 ilə 364 gün və 1 ilə 10 il arasında 1980 ilə 1989 və 1990 -dan 2009 -a qədər azaldı (Məlumat Əlavəsindəki Cədvəl VIII). 1980-1989 və 1990-1999-cu illərdə CABG xəstələrinin 11-20 illik ölüm nisbətləri oxşar olsa da, düzəliş edilmiş MRR ilk on ildən sonra azaldı.

Şəkil 2.Təcrid olunmuş koronar arter baypas greft əməliyyatından sonra standartlaşdırılmış 30 günlük, 31 ilə 364 günlük və 1 ilə 10 illik ölüm riskləri (%), 1990-dan 2009-a qədər.

Müzakirə

İzole edilmiş CABG cərrahiyyə kohortu, bütün izləmə dövrlərində, xüsusən də əməliyyatdan sonrakı ilk 30 gün və 10 il ərzində ümumi populyasiya müqayisə qrupuna nisbətən daha yüksək ölüm nisbətinə sahib idi. Birləşdirilmiş CABG və qapaq əməliyyatı keçirmiş xəstələrdə, 30 illik təqib müddətində ümumi populyasiya müqayisə qrupu ilə müqayisədə ölüm riski ardıcıl olaraq yüksək idi.

CABG əməliyyatı keçirən xəstələr arasında uzunmüddətli ölüm (≥20 yaş) haqqında bir neçə araşdırma bildirilmişdir. Nəticələrimiz, ABŞ-ın 3949 CABG xəstəsi üzərində 20 illik ölüm riskini 64%bildirən kohort araşdırması ilə uyğundur. 4 İki araşdırma, 22 yaşından sonra sırasıyla 6,7% və daha sonra 25 illik təqibdən sonra ≈80% daha yüksək bir ölüm riski bildirirken, digər bir çalışmada 20% daha aşağı bir ölüm riski% 44 olaraq bildirildi. 5

Yalnız 2 tədqiqat, 20 ildən artıq bir təqib müddətində ümumi populyasiyada mortalitesi olan CABG xəstələri arasında ölüm nisbətini müqayisə etmişdir. 5,10 1071 CABG xəstəsi üzərində bir Hollandiya kohort araşdırması, CABG əməliyyatı olan xəstələr arasında yaş və cinsə uyğun ümumi bir populyasiya müqayisə qrupu ilə müqayisədə sağ qalmanın azaldığını göstərdi. 10 CABG xəstələri arasında sağ qalma təxminləri 5 yaşında 92%, 10 yaşında 77%, 15 yaşında 57% və 20 yaşında 40% idi. 10 Başqa bir araşdırmada, CABG xəstələrinin eyni Hollandiya kohortu orta 29 il müddətində təqib edildi. Bu araşdırma, CABG qrupunda sağ qalma risklərinin ümumi əhaliyə nisbətən daha yavaş azaldığını (30 illik sağ qalma = 17%) və 2 qrupda sağ qalma risklərinin 30 ildən sonra yaxınlaşdığını (30 illik sağ qalma = 15%) göstərdi. 5 Əksinə,Norveçli və İsveçli bir araşdırma, CABG xəstələrində və ümumi əhalidə əməliyyatdan 1, 2, 3 və 0-6 il sonra oxşar sağkalım olduğunu bildirdi. 11,12 Əlavə olaraq, şəkərli diabet, periferik arteriya xəstəliyi və ya anemiyası olmayan CABG xəstələri ilə məhdudlaşan hər biri 10 000 xəstəni əhatə edən 3 Hollandiya kohort tədqiqatı, bu xəstələr arasında 1-9 il sonra ümumi əhali ilə müqayisədə gözlənilən sağ qalmağın daha yüksək olduğunu bildirdi. təqibdən. 13-15 Yüksək seçilmiş xəstələrin daxil edilməsi və yaşa görə kifayət qədər uyğunlaşmanın olmaması, bu tapıntılarla araşdırmamızda müşahidə edilənlər arasındakı uyğunsuzluğu izah edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, uzunmüddətli nisbi risk təxminlərimiz yalnız sonrakı təqib müddətinə qədər sağ qalanlara aiddir. Məsələn, 1 ilə 10 illik təxminlər, yalnız 1 illik sağ qalanlara aiddir. Buna baxmayaraq,hər bir dövrdə mütənasib təhlükələrə nail olmaq üçün fərqli təqib dövrləri lazım idi.

Səbəbə bağlı ölüm analizimiz, tibbi qeydlər, ölüm sertifikatları və otopsi hesabatlarından alınan məlumatlardan istifadə edərək ölüm səbəblərini araşdıran 2000 CABG xəstəsi ilə apardığımız bir araşdırma ilə uyğundur və bu, CABG prosedurunun özünəməxsus bir risk daşımasını göstərə bilər. Ürək çatışmazlığı, miokard infarktı və vuruş ilk 30 gün ərzində ölümün ən çox yayılmış səbəbləri idi. Ölümlərin daha az yayılmış səbəbləri qanaxma (10%) və ağciyər emboliyası (4%) idi. 19

Eşzamanlılığı nəzərə almağımıza baxmayaraq, CABG kohortunun ümumi populyasiya müqayisə kohortuna nisbətən 10 illik təqibdən daha yüksək ölüm səbəbi çox faktorludur. Başqa şeylər arasında, daha yüksək ölüm səbəbi, altda yatan iskemik ürək xəstəliyinin gedişatından qaynaqlana bilər və ya greft çatışmazlığı ilə əlaqəli ola bilər, çünki arterial və venoz greft açıqlığının 10 ildən sonra pisləşdiyi göstərilmişdir. 3 Həm də hər hansı bir bioloji səbəbdən kənara çıxa bilər.

Araşdırmamız, CABG əməliyyatına göndərilən qadınların kişilərə nisbətən daha yüksək mütləq ölüm təxminlərinə sahib olduqlarını göstərməklə əvvəlki işləri təsdiqləyir. 20 Səbəblərdən biri, qadınların əməliyyat zamanı kişilərdən daha yaşlı olmaları ola bilər ki, bu da aterotrombotik patologiyada cinsə xas olan fərqli mərhələləri əks etdirir. Qadınlar daha çox təcili əməliyyat tələb edir və kişilərə nisbətən daha kiçik bədən səthinə və koronar arteriyanın luminal diametrinə malikdirlər ki, bu da daha çətin əməliyyata səbəb ola bilər və nəticələrimizi izah edə bilər. 21,22

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumi CABG və qapaq əməliyyatı olan xəstələr, ümumi populyasiyadakı fərdlərlə müqayisədə 30 illik təqib müddətində ardıcıl olaraq yüksək ölüm riski daşıyırdılar. Bu, əsas qapaq xəstəliyi, qapaq dejenerasyonu və cərrahiyyənin hərtərəfli təbiətini əks etdirə bilər.

İskemik ürək xəstəliyi olan xəstələrin proqnozu son 30 onillikdə yaxşılaşmışdır 23 - bu tendensiya da tapıntılarımızda özünü göstərir. Başqa bir araşdırma, CABG əməliyyatından sonra 30 günlük ölüm riskinin 1999-cu ildəki 3.1% -dən 2000-ə, 2011-2012-ci illərdə 2.4% -ə düşdüyünü, 1 illik riskin isə dəyişməz qaldığını göstərdi. 24 Sağlamlıqdakı bu yaxşılaşma, son 30 ildə CABG xəstələrində komorbiditenin paralel artmasına baxmayaraq meydana gəldi. 25 Mümkün izahlar arasında əsas risk faktorlarının yayılmasının azalması, təkmilləşdirilmiş cərrahi üsullar, həmçinin statinlər və aspirin kimi tibbi müalicələrin daha geniş istifadəsi yer alır. 26 Gələcək araşdırma sahələrinə CABG ilə əlaqəli morbidliyin, həyat keyfiyyətinin və funksional vəziyyətin qiymətləndirilməsi daxildir.

Araşdırmamız, ümumi əhali müqayisə kohortu ilə əlaqədar olaraq səhiyyə xidmətlərinə sərbəst çıxışı olan bir sistemdə seçilməmiş CABG kohortunun uzunmüddətli klinik gedişatını araşdırdı. Bulgularımız, klinisyenlere, CABG əməliyyatından sonra ümumi nisbət və xəstələrin əhəmiyyətli alt qrupları haqqında məlumat verir. Tapıntılarımız, risk qruplarına görə mütləq ölüm nisbətində əhəmiyyətli bir dəyişiklik olduğunu vurğulayır. Beləliklə, klinisyenler hər bir xəstənin proqnozunu hər bir xəstənin risk profilinə (məsələn, yaş və komorbidliyin yayılması) əsaslanaraq qiymətləndirməlidirlər. Klinik məqsədlər üçün əldə etdiyimiz nəticələr əməliyyatdan əvvəl xəstəyə daha yaxşı məsləhət verə bilər; məsələn, risk profilindən asılı olaraq əməliyyatdan əvvəlki və sonrakı nisbətlər təyin edilə bilər.

Ölkə daxilində tam məlumatların olması, uzunmüddətli ölüm hallarını praktiki olaraq seçim qərəzləri və təqib itkisi olmadan öyrənməyimizə imkan verdi. 16 CABG əməliyyatı, cərrahi prosedur və xəstələrin risk profilləri son 30 ildə dəyişdi. Beləliklə, uzunmüddətli nəticələrimiz mövcud təcrübəni və CABG nəticələrinin qiymətləndirilməsini əks etdirə bilməz. Tam qeydiyyat üçün iqtisadi təşviqlər səbəbiylə bütün cərrahiyyə növləri DNPR -də yüksək müsbət proqnozlaşdırıcı dəyərlərə malikdir. 27 CABG əməliyyatı üçün müsbət proqnozlaşdırıcı dəyərin 98%olduğu təxmin edilir. 28 Buna görə də, səhv təsnifat mümkün deyil. DNPR -də komponent şəraiti yüksək müsbət proqnozlaşdırıcı dəyərə malik olan Charlson Komorbidite İndeksi puanları üçün düzəlişlər etdik. 17 Ölüm səbəbləri həkimin subyektiv qərarına əsasən qeyd olunur və ehtiyatla şərh edilməlidir.Kohortlar arasındakı ilkin ölüm riski və CABG ilə əlaqəli yüksək erkən ölüm fərqləri uzunmüddətli nisbi risk təxminlərinin düzgün qiymətləndirilməməsinə səbəb ola bilər. Nəticələrin təfsirində bu nəzərə alınmalıdır. Nəhayət, ya arterial, ya da venoz greft materialı olan xəstələri ayrıca analiz edə bilmədik.

Nəticələr

Təcrid olunmuş CABG cərrahiyyə qrupu, ümumi populyasiya müqayisə qrupuna nisbətən daha qısa və uzun müddətli ölüm nisbətinə malik idi; lakin, qruplar daxilində risk qruplarına görə mütləq ölüm nisbətlərində böyük bir dəyişiklik var idi. Əməliyyatdan sonrakı ilk 30 gündə və 10 ildən sonra bu nisbət əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldi. Ümumi populyasiya müqayisə kohortu ilə müqayisədə, birləşmiş CABG və qapaq əməliyyatı keçirən kohortun ölüm nisbəti 30 illik müddət ərzində yüksəldi. CABG xəstələri də əməliyyatdan sonra 30 gün ərzində miyokard infarktı, ürək çatışmazlığı və vuruşdan ölmək riski ilə yüksək səviyyədə idi. CABG əməliyyatından sonra sağ qalma son 30 ildə yaxşılaşmışdır.

Maliyyələşmə mənbəyi

Araşdırma, Lundbeck Vəqfi və Novo Nordisk Vəqfi və Orhus Universiteti Araşdırma Vəqfi tərəfindən qurulan Klinik Araşdırma Altyapısı Proqramı (PROCRIN) tərəfindən dəstəkləndi.